Napište nám lekarna@lekarnanova.cz

Ochrana osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu Ochrana osobních údajů v tomto e-shopu (dále jen „zásady“) je vysvětlení podmínek zpracování osobních údajů, k němuž dochází ze strany společnosti XXXX, IČO: XXXX, adresa: XXXX, (dále jen „správce“), při provozování e-shopu umístěného na stránkách www.XXXX.cz (dále jen „e-shop“).

Naše společnost zpracovává osobní údaje z přesně stanovených účelů vyjmenovaných v čl. 6 nařízení GDPR. V našem případě půjde zejména o účel plnění smlouvy a poskytování služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; splnění právní povinnosti, která se vztahuje na Naši společnost, vedení evidence účastníků, marketingové a obchodní nabídky služeb Naší společnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V neposlední řadě taktéž zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho případného souhlasu, pokud jsme od Vás obdrželi.

 

ADVIN base s.r.o. neodpovídá za správnost textu. Za kompletní obsah e-shopu odpovídá jeho provozovatel. Texty je možné editovat v administraci e-shopu.